Tady je důvod proč ještě nemáš vztah…(je Redpill blbost?)

Existuje mnoho teorií o povaze a psychologii žen a ukazuje se, že většina z nich je mylná, což je důvod, proč je většina mužů frustrových, pokud jde o ženy a vztahy s nimi. V současné době existují jakési dvě hlavní myšlenkové školy, o kterých se v této souvislosti mluví v komunitě.

Jedna z nich je Blue Pill, což je jakýsi idealizovaný společenský příběh o ženách. A pak je tu Red pill, což je něco jako myšlenka, že spolkneš krutou a hořkou pravdu o ženách a jsi ochotný ji přijmout. Nyní chci mluvit o obou těchto názorech a o tom, proč jsou zjevně nesprávné a proč rozhodně škodí vaší Game.

Celá tato myšlenka červené a modré pilulky je založena na filmu Matrix. A je to vlastně úžasná metafora, protože v tom filmu máte modrou pilulku, která je sice příjemná, ale je falešná. Díky ní nežijete v pravé realitě. Je založena na nereálnosti a vytvořené fikci.

Nebo máte červenou pilulku, která je založená na fakta a pravdě, ale je brutální, drsná, a dokonce musíte se světem trochu válčit. A tak je zajímavé, že si muži zřejmě myslí, že právě takovou volbu mají u žen.

V komunitě, kde se učí seznamování a vztahy se ženami panuje rozdělení na dva hlavní tábory a to, že buď můžete přijmout příjemnou nerealitu (Blue pill), nebo přijmout tvrdou a krutou realitu (Redpill)…

Co to je Blue pill?

Modrá pilulka neboli Blue pill je v podstatě perspektiva, kterou byste měli, kdybyste přijali mainstreamový narativ vůči ženám a nepřemýšleli o něm příliš kriticky.

Takže kdybyste přijali způsob, jakým jsou ženy zobrazovány ve filmech a v televizi, v popkultuře a viděli byste je jako takové ty idealizované fantazijní verze žen, které jsou pravdomluvné, bezchybné, andělské a čisté, pak byste přijali Modrou pilulku.

Také, do jisté míry, kdybyste prostě předpokládali, že ženy jsou naprosto racionální a vždy se v moderním světě rozhodují správně, to by také byl Blue pill (modrá pilulka) – idealizovaný druh pohledu na ženy.

Problémem číslo jedna je, že to prostě není pravda. Ženy jsou lidské bytosti stejně jako všichni ostatní. Mají své chyby, mají své slabosti. Chovat se k nim jako k andělským fantazijním bytostem není fér ani vůči vám, ale ve skutečnosti ani vůči nim.

A také, že musíte pochopit, že ženy, stejně jako všichni lidé, nebyly stvořeny pro život v moderním světě. Jsou stvořeny k tomu, aby žily v prostředí, v němž se vyvinuly. Takže velká část jejich chování nedává v moderním světě úplný smysl, podobně jako to nedává smysl ani mnoho mužských chování.

Konkrétně ženské chování vzniklo z nutnosti přežítreplikovat se v onom pravěkém světě. A v tomto pravěkém světě by andělské a čisté chování bez neřestí nefungovalo. Samotný fakt, že ženy přežily tak dlouho, je založen na některých věcech, které dnes považujeme za vady nebo neřesti.

Proč je to tedy problém? No zaprvé, pokud něco považujete za to, co to není, pravděpodobně k tomu nepřistupujete dobře. Ale konkrétně když si muži idealizují ženy, mají tendenci dělat to, čemu říkáme suplikace.

Mají tendenci snažit se dívce lézt do zadku. Mají tendenci snažit se dívku uchlácholit logicky. Mají tendenci chovat se tak, že žena má vždycky pravdu a že oni jsou méněcenní.

Mají tendenci stavět ženu na piedestal, což je všechno chování, které ženy považují za nepřitažlivé. Ženy budou mít tendenci usilovat o muže, které vnímají, že mají vyšší hodnotu, ne ony samy.

Budou chtít, aby pro ně bylo výhrou nebo úspěchem být s mužem. Nechtějí muže, který by prosil a žadonil a žena by měla pocit, že snižuje svou hodnotu, aby s ním mohla být.

Ale pokud je muž příjme za své, že má nižší hodnotu, než žena, bude tomu tak téměř vždy a to bude neuvěřitelně nepřitažlivé. Teď se nebavím o hodnotě člověka, ale o socio-ekonomocké hodnotě.

Co to je Red pill?

Zaprvé, na Redpillu je dobré to, že uznává pravou realitu a povahu žen. To je velký krok v modelu chápání žen, že skutečně uznáme realitu, uznáme fakta, místo abychom si zakryli oči a tvářili se, že svět neexistuje.

Zadruhé, Redpill je o tom, že musíte obdivovat jistý druh hrdinství, že přijímáte pravdu tváří v tvář tomu, že vám znepříjemňuje svět. Že je to respektuhodné…

Problém je v praxi, když se podíváte na chlapy, kteří věří Blue pill, a na chlapy, kteří věří v Red pill, ani jeden z nich není v průměru u žen zvlášť úspěšný.

Ale kupodivu kluci v Red pill jsou ve skutečnosti v mnoha ohledech méně úspěšní než kluci v Blue pill. A obzvlášť, pokud byste z obou kategorií vyřadili ty absolutně nejhorší kluky, je jich jen velmi málo, kteří to u holek naprosto drtí a daří se jim.

Proč ani jeden extrém nefunguje?

Proč tomu tak je? Přece pokud uznáváš realitu, tvůj model se zakládá spíš na skutečnosti, na faktech, ne? Jak to může vést k horším výsledkům? No, je rozdíl mezi uznáním reality a přijetím reality.

A problém s Red pill ve skutečnosti není v myšlenkách nebo závěrech o ženách. Jde o to, jak působí na lidi, kteří jí věří.

Protože skutečnost je taková, že většina lidí, kteří věří Red pill a žijí jako Red pill autoři, začínali jako Blue pill a věřili společenskému narativu a pak byli najednou jednoho dne rozčarováni a to je vedlo k tomu, že se stali Redpill.

Takže teď věří těm méně pozitivním věcem o ženách, ale v hloubi duše, psychologicky, filozoficky, ve svých instinktech si stále tak trochu přejí, aby ženy byly tou idealizovanou verzí.

Takže i když chápou, že ženy takové nejsou, vlastně je za to negativně odsuzují. Vlastně tak trochu v jistém smyslu ženy nenávidí za to, že takové, jaké jim předkládají romantické filmy, nejsou.

Takže chápou, že ženy podvádějí, ale nenávidí je za to. Chápou, že ženy hledají muže s nejvyšší hodnotou, a ne muže, se kterým mají nejlepší vztah, a přesto je za to nenávidí.

A to je problém, protože zatímco u lidí s Blue pill je myšlenka stavět ženy na piedestal nutí chovat se velmi „nízkohodnotně“ a neatraktivně, u lidí s Red pill je zase nenávist a odsuzování žen nutí chovat se velmi toxicky, což je zbytečné a taky to nikam nevede.

A ve skutečnosti je pro lidi v Red pill často ještě těžší mít nějaký úspěch u žen (či nedejbože vztah), protože se to téměř úplně vylučuje s myšlenkou mít rád ženy.

A jedna věc, kterou mají ženy rády, jsou muži, kteří jsou sociálně zdatní, muži, kteří mají dobrý sociální okruh a kamarády, muži, kteří mohou být v blízkosti žen a být normální.

A pokud vám Red pill brání v tom, abyste toho byli schopni, tak vám seznamování s ženami akorát zhorší. Pokud vás to, že jste Red pill nutí nenávidět a odsuzovat ženy (ať už podvědomě nebo vědomě) a cítit se v jejich blízkosti nepříjemně, nepomůže vám to najít si vztah. Podvědomě tomu budete vždycky bránit a díky tomu žádný vztah nepřijde.

A rozhodně pokud se kvůli tomu ženy cítí nepříjemně ve vaší blízkosti, tak vám to opravdu, ale opravdu nepomůže s ženami obecně, ba naopak. Klíčové je tedy toto…

Mnoho myšlenek Red pillu, které vycházejí z evoluční psychologie, je správných. Jsou to správné a pravdivé představy o povaze žen. Musíte však nejen pochopit, jaké ženy jsou, ale musíte to přijmout.

Je to trochu jako když si vezmete dravé zvíře, třeba medvěda grizzlyho, můžete pochopit, že má zuby a drápy, a pak je za to nenávidět. Nebo můžete pochopit, že má zuby a drápy, a pochopit, že je to krásné. Že je to součást toho, jak se učí přežít ve světě.

A bez zubů a drápů by vymřeli, že? Jsou to predátoři a to je v pořádku. Je to jejich přirozenost. Respektujte a milujte jejich přirozenost. Podobně je tomu u žen, je třeba respektovat a milovat ženskou přirozenost.

Takže to, že jsou ženy promiskuitní, byste místo toho, abyste je za to odsuzovali, měli pochopit, že to je věc, která jim pomohla přežít a rozmnožit se a díky které jste teď dost možná na tomto světě, tak jim za to buďte vděční.

A upřímně, pokud chcete mít hodně sexu, skutečnost, že ženy jsou promiskuitní, by pro vás neměla být negativní:D. Svým způsobem je to ve světě podnět k tomu, aby chlapi měli vyšší hodnotu.

Ano, může to být frustrující. Ano, pro mnoho chlapů to může být srdcervoucí, ale dělá to v průměru svět lepším místem? Přiměje to chlapy, aby se zvedli, aby zvýšili svou hodnotu? Rozhodně.

Pochopit ≠ Přijmout !

Takže kdybych měl shrnout hlavní myšlenku tohoto článku, bylo by to zaprvé pochopit ženskou přirozenost a zadruhé ji přijmout, místo abyste s ní byli v konfliktu. Ženy jsou takové, jaké jsou, a vy s nimi musíte jednat tak, jaké jsou, ne ta jak byste chtěli, aby byly.

Je však velký rozdíl mezi tím něco přijmout a smířit se s tím. Takže to, že ženy za určitých okolností podvádějí jako součást své přirozenosti, neznamená, že je v tom musíte podporovat nebo že musíte zůstat s dívkou, která vás podvádí stále dokola způsobem, který vás zraňuje.

Podobně jako když se řekne u dravého zvířete, že to, že má zuby a drápy a je to součástí jeho přirozenosti, neznamená, že se jím musíte nechat sežrat, že?

Můžete si je užívat a těšit se z jejich krásy, ale také si dávat pozor a stavět je do takových podmínek, aby pro vás nepředstavovali nebezpečí. Podobně je to i se ženami, nejlepší, co můžete upřímně udělat, je naučit se hře a zvýšit svou hodnotu.

Protože když jste muž, kterého považují za hodnotného, budou se k vám chovat s nejlepšími částmi své povahy běžně a s nejhoršími částmi své povahy jen velmi zřídka, pokud vůbec.

Je to v jejich vlastním biologickém zájmu, protože chtějí být s chlapem s nejvyšší hodnotou, kterého si také mohou udržet co nejdéle.

Takže pokud se naučíte být tím chlapem s vysokou hodnotou a pak taky vytvoříte dynamiku, kde je nějaká důvěra s ženou, tak se při jednání ve své vlastní přirozenosti ve svém vlastním zájmu k vám bude chovat loajálně a dobře a to je to, co chcete vytvořit.

Ale dokud nepochopíte její povahu a její vlastní zájem, nemůžete vytvořit ten správný scénář pro zdravý vztah. Jakmile to uděláte, může to být docela snadné.

Jeden naprosto zásadní důvod, proč se naučit Game (soubor dovedností pro sbalení ženy) a zvýšit svou hodnotu u žen, není to jen proto, aby se ženy k vám chovaly lépe, je to proto, abyste v případě, že konkrétní žena ze vztahu odejde, měli tu možnost najít si jinou, novou a lepší.

Jakkoli tady píšu o ženské povaze, samozřejmě ne všechny ženy mají úplně stejnou povahu a ne všechny ženy mají úplně stejnou historii vztahů s vámi. Takže pokud se vám to nepodaří a nemáte dokonalý vztah napoprvé, zkoušení, učení se, zlepšování je úžasný způsob (a vlastně ten jediný), jak se k tomu dostat. A to je další důvod, proč chcete zvýšit svou hodnotu a naučit se Game.

Takže abych to ještě jednou shrnul, pochopte ženskou povahu, přijměte ji takovou, jaká je a pak toto poznání využijte a použijte ho proaktivně a inteligentně, nikoliv reaktivně a negativně. Takhle dosáhnete nejlepších výsledků ve vztazích a ve světě obecně.

A pokud se chcete Game naučit opravdu moderně, mít skutečný úspěch u žen, najít si přítelkyni snů, domlouvat si rande z pohodlí vašeho domova s krásnýma ženama i pokud nejste model, bez oslovení a bez odmítnutí, koukněte se tady >>

Učím muže se efektivně seznamovat v praxi. Na můj příběh se mrkněte tady>>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.