3 Typy Začínajících Pickuperů (+ Gameplan pro každého z nich)

Většina kluků, kteří se učí Pickup/Game (Soubor technik balení žen v nejrůznějších situacích) jsou začátečníky a proto je částá, ale i důležitá otázka: Jaká je nejkratší možná cesta, jak se stát rychle dobrým v seznamování, pokud jsem začátečník?

Problém je, že na ni nelze odpovědět bez dalších informací o vás samotných. Existují totiž základní tři odlišné typy začátečníků a cesta pro jednoho je opačná než cesta pro druhého.

Za prvé musíme určit, jaký typ začátečníka jste a jaký plán je pro vás ten nejlepší pro rychlý růst – a přesně na tohle se podíváme v tomto článku.

Klíčové (dvojí) rozlišení mezi kategoriemi začátečníků je tedy velmi jednoduché. Otázka zní: Chybí vám především Game skills, tedy specifické dovednosti pro sbalení ženy nebo vám chybí obecné Sociální dovednosti, tedy schopnost navázat a udržet vztah s druhými lidmi?

A být na jedné nebo druhé straně je naprosto v pořádku. Každý z nich se může naučit být dobrý s dívkami a být sociálně zdatný. Cesta k nim je však velmi odlišná, takže je důležité pochopit, který typ jste.

Takže primární rozdíl mezi začátečníky se omezuje na jednoduchou otázku:

Týká se tvůj největší problém v Game hlavně okolo žen nebo máš nedostanek sociálních dovedností obecně?

Existují kluci, kteří jsou 1) celkově docela dobří ve společnosti, ale jsou nervózní, nekomfortní nebo nezkušení konkrétně okolo komunikace s ženami.

Jsou tu také ale kluci, kteří 2) prostě nejsou celkově společensky zdatní a ani nemají zkušenosti se ženami obecně.

A pak tu jsou kluci, kteří 3) skutečně studovali „Game“ a jsou docela slušní se ženami, ale nejsou dobří v celkových sociálních dovednostech.

Takže se musíte zeptat sami sebe:

Je to obecná socializace, na které potřebujete více pracovat nebo jsou to specifické techniky pro balení žen? Protože cesta bude dramaticky odlišná v závislosti na tom, v které oblasti máte nejvíce nedostatků.

Jaký typ začátečníka jste? Pojďme si to trochu rozebrat…

Pro ilustraci toho, o čem mluvím, chci, abyste si představili 4 kvadranty a dvě osy. Jedna osa představuje vaše Game skills, tedy to, jak dobrý jste v seznamování. Na druhé ose jsou vaše dovednosti v obecné socializaci. Pro představu přikládám obrázek:

„Pickup kvadrant“ představuje rozdělení mužů do čtyř základních skupin podle toho, na jaké úrovni pokročilosti svádení žen jsou.

Vpravo nahoře je kvadrant, do kterého se chcete dostat (cílová stanice), tedy být dobrý v Game (balení žen) a dobrý v socializaci. Vpravo dole jsou chlapi, kteří jsou dobří v socializaci, ale mají špatnou Game.

Vlevo nahoře jsou pickupeři, kteří jsou dobří ve Game, ale mají slabé sociální dovednosti. A vlevo dole to je pak nezkušený muž, který je špatný v obojím.

V ideálním případě byste se samozřejmě chtěli pohybovat po diagonále od nejhoršího kvadrantu (vlevo dole) k nejlepšímu kvadrantu (vpravo nahoře).

Problém je, že tohle není ten nejpřirozenější způsob, jak se pohybovat po tomto kvadrantu. Řekněme, že chcete zvyšít své Game skills..

No a v praxi se stane to, že nepůjdete přímo nahoru. Ve skutečnosti se bude dít to, že půjdete nahoru a ven. Protože jak se učíte hru, děláte věci, které jsou trochu polarizující.

Děláte věci, které jsou trochu nekalibrované, a zejména pokud vaše základní sociální dovednosti nejsou na začátku skvělé, pravděpodobně se při učení Game vlastně poněkud zhoršíte v socializaci, a to může být problematické.

Pak řekněme, že se učíte být lepší v socializaci. No a při tom se budete pohybovat ve společnosti mnoha lidí. Budete mít kolem sebe spoustu názorů, spoustu sociálního tlaku a podobně.

A pravděpodobně se stanete o něco konformnějšími, o něco více indoktrinovanými do hlavního proudu společenského myšlení, což vám vlastně ztíží dělat některé Odvážné kroky ve vaší Game (nekalibrované nebo riskantní věci, které jsou nutné k tomu, abyste byli polarizující a dělali dobrou hru.)

Takže jak se zlepšujete v Sociálních dovednostech, je přirozené, že jdete po diagonále trošku dolů.

Jak se zase zaměříte na zlepšování vašich Game skills, je pravděpodobné, že půjdete po diagonále, která směřuje mírně ven (vlevo nahoru)..

A tak se obvykle stane, že jak se začnete učit, budete se zlepšovat a vaše výsledky se budou zlepšovat. Ale pak se v určitém bodě příliš vzdálíte od toho, kam směřujete, a pokud budete pokračovat po této cestě, nezlepšíte se.

Musíte najít rovnováhu a často to, na čem jste začali pracovat nebo s čím jste zatím v životě dosáhli úspěchu, je opakem toho, co musíte dělat dál, abyste se dostali do zaslíbeného kvadrantu.

Příklad z praxe

Skvělý příklad tohoto rozdílu můžete vidět na nedávném Bootcampu, který jsem vedl. Měl jsem tři studenty a všichni byli z hlediska výsledků začátečníci. Ale byly to tři velmi odlišné typy začátečníků. Měl jsem jednoho kluka, který byl na střední škole oblíbený a trochu úspěšný u dívek.

Měl jsem dalšího člověka, který se Game věnoval velmi intenzivně. A pak jsem měl třetího člověka, který byl vlastně tak trochu nezkušený v obojím.

A tak tito lidé měli velmi odlišné cesty k tomu, aby se stali dobrými. A jsem rád, že mohu říci, že všichni udělali významný pokrok, ale velmi, velmi odlišnými způsoby.

1. Dobrý v Socializaci, špatný v Game

Kluk, který byl dobrý s holkami na střední škole, je pro mě v mnoha ohledech nejjednodušší na naučení, protože v podstatě stačí, když ho naučím Game a trochu riskovat.

Takže jsem ho musel přimět, aby posunul svou komfortní zónu, čemuž se bránil a chvíli s tím bojoval. Ale jakmile to začal dělat, začal vidět výsledky. Začalo to být velmi snadné.

Takže z Bootcampu odešel s tím, že se z tohoto pravého dolního kvadrantu dostal vlastně do kvadrantu, kdy byl v Game skills na velmi slušné úrovni.

Řekl bych, že prolomil středně pokročilou úroveň a je na dobré cestě, pokud bude pokračovat v tom, co dělá, příliš pokročilý a vlastně se v průběhu Bootcampu pravděpodobně trochu méně zkalibroval.

Ale získal ohromně větší riziko, otevřelo se mu ohromně více příležitostí a já jsem velmi přesvědčen, a kam se bude ubírat dál.

2. Dobrý game, špatné sociální dovednosti

Učit člověka, který studoval tuny a tuny hry, je o něco složitější. I když z lidí na Bootcampu mu dlouhodobě věřím nejvíc, protože projevil ochotu studovat, ochotu učit se a ochotu skutečně chodit ven.

Takže jeho snaha a plán po Bootcampu a plán budou pravděpodobně lepší než u všech ostatních. Z velmi nekalibrovaného stavu a velkých reakcí se dostal k tomu, že reakce trochu zmírnil a stal se více kalibrovaným.

Neřekl bych, že je úplně. Vstoupil do té sféry, že je dobrá hra, ale dostal se k ní mnohem blíž a jeho výsledky se mnohem zlepšily a on ví, na jaké cestě je. Jsem přesvědčen, že na této cestě bude pokračovat.

3. Špatný v Game, Slabé sociální dovednosti

Na třetího kluka z Bootcampu, který byl v levém spodním kvadrantu, jsem byl nesmírně hrdý, protože se mu skutečně podařilo mít diagonálně vzestupnou trajektorii, což je opravdu, ale opravdu těžké, a udělal obrovský pokrok. Na konci programu měl spoustu telefonních čísel a spoustu slušných výsledků.

Všimnul jsem si však jedné věci: byl extrémně závislý na „zahřátí“ (prvních pár oslovení, než dostane to správné momentum), protože ze své podstaty nebyl tak sociálně zkušený.

Takže jeho prvních pár oslovení bylo trochu obtížných, ale pokud se nám podařilo ho přimět, aby u toho vydržel, což se nám podařilo, a on se sociálně rozehrál, začal být v podstatě jako ten kluk, který měl slušné sociální dovednosti, a pak už se jen potřeboval naučit Hru (Game).

A tak jeho druh posunu vypadal spíš šikmo vzhůru doprava. Ale jeho trajektorie v průběhu celého výcvikového tábora byla diagonálně vzestupná a on opět udělal obrovský pokrok.

Jeho velkým bojem bude vydržet, protože je pro něj velmi těžké udělat těch prvních pár oslovení na rozehřátí. Ale pokud u toho vydrží, myslím, že si povede také velmi, velmi dobře.

Takže všichni tři kluci udělali obrovský pokrok. Všichni tři kluci dosáhli výsledků, ale to, co jsem je musel naučit, se dramaticky lišilo.

To, co jsem učil kluka, který byl na střední škole oblíbený, ale nebyl tak dobrý ve hře, byl vlastně opak toho, co jsem učil kluka, který je takříkajíc „zručný v Game“, ale ne tak zkušený ve společnosti.

Takže právě teď s vámi budu mluvit o tom, co můžete vy osobně dělat ve své Game, i když nejste na Bootcampu se mnou.

V každém případě se mnou klidně na Bootamp jeďte, ale co můžete dělat z domova, abyste na sobě zapracovali? Pojďme se podívat na základní rozlišení 3 typů začátečníků a jejich Gameplan:

1. Dobré Sociální dovednosti, ale Špatná Game (Gameplan)

Co konkrétně musíš udělat, aby ses se dostali do země zaslíbené (kvadrant vpravona hoře), pokud jsi člověk, který je obecně společensky dobrý, ale není tak zkušený ve hře, tady je můj recept.

Hlavně se musíš naučit více chytře riskovat ve hře, protože jsi byl často v sociálním kruhu, jsi pravděpodobně velmi kalibrovaný.

Ve skutečnosti jsi pravděpodobně příliš kalibrovaný pro své vlastní dobro. Málo riskuješ, a proto moc všude zapadáš.

Doporučuji, abys měl dvě místa, kde se můžeš učit hru, jedno ve svém sociálním kruhu; Prostě si dál dělej, co chceš, a možná trochu drobně riskuj, abys zkusil být ve svém sociálním kruhu více vůdcem nebo trochu více alfou.

Mělo by však jít o malé, postupné úpravy. Žádné velké změny. Pak doporučuji jít ven úplně odděleně od svého sociálního kruhu a naučit se oslovování cizích žen na místě, kde nemáš sociální důsledky, na místě, kde ti odmítnutí neublíží, a tam doporučuji podstoupit velká rizika.

Stane se to, že když tady podstoupíš velká rizika a uvědomíš si, že jsou v pořádku, budeš instinktivně a přirozeně podstupovat malá rizika ve svém sociálním kruhu, což z tebe udělá větší alfu.

Nedělej si starosti s tím, že bys byl o něco méně kalibrovaný. Už teď jsi pravděpodobně příliš kalibrovaný, potřebuješ být více odvážný. A i když se na cestě vzhůru vydáš trochu směrem ven z osy Socializace, bude to čistě pozitivní pro tvoje výsledky.

Takže opravdu doporučuji, že pokud jde o nejrůznější techniky, pokud jde o je učení se konzervativních hlášek a pickup lines, je to pro tebe úplně v pořádku. Učení hry tradičním způsobem je pro tebe naprosto ideální.

Způsob, jakým se hra obecně učí, je totiž navržena vyloženě pro lidi, jako jsi ty – kteří jsou slušně sociálně zdatní, ale potřebují se specificky učit Technikálie pickupu. Takže se můžeš učit hru velmi „předpisovým strojovým“ způsobem, ale musíš mít koule na to, abys riskoval.

2. Dobrá Game, ale špatné sociální dovednosti (Gameplan)

Pokud jsi naopak kluk, který je dobrý v Game, ale není tak dobrý v socializaci obecně, bude tvoje cesta vypadat ohromně odlišně. V takovém případě opravdu doporučuji odložit své ego a co je důležité – odložit svou potřebu být alfa.

Na této cestě se ti může stát, že budeš „méně alfa“. V rámci studia a praktikování hry ti doporučuji skutečně se zaměřit na propojení mezi lidmi obecně.

Zaměř se na věnování pozornosti, na upřímné poznávání dívky. Zaměř se na to, abys dělal dobře to, co dělají dobře „Nice guys“. Protože ty „Herní věci“ už děláš dobře, už si držíš svůj kádr.

Pravděpodobně příliš lpíš na svém rámci. Je v pořádku, když se uvolníš a trochu svůj rámec pustíš. Zaměř se tedy na pozdější fázi hry, na Spojení.

A neboj se, pokud ztratíš trochu Hodnoty ve srovnání s Pohodlím/Komfortem/Spojením, pravděpodobně jsi stejně příliš vysoko ve spektru Hodnotypříliš nízko ve spektru Pohodlí.

Kromě toho, mimo hru, je jednou z absolutně nejlepších věcí, které můžeš udělat, začlenit do svého života něco společenského. Vrať se do školy. Přihlas se do tanečního kurzu. Zapoj se do kolektivního sportu nebi něco v tomto smyslu.

Dostávej se do situací, kdy jsi ve společnosti, aniž byste po druhém člověku chtěl něco jiného než užít si konverzaci.

Musíš se skutečně naučit užívat si konverzaci a naučit se komunikovat, aniž bys myslel na nějaký výsledek. Právě díky tomu se staneš více sociálně zkalibrovaným.

Tam se staneš „normálnějším“. Už tak máš dostatečně vysokou hodnotu.

Potřebuješ slevit ze své ostražitosti. Nebuď zranitelný sami o sobě, stačí být více otevřený lidem obecně. Buď otevřený někoho poznat a pustit si ho více k tělu.

Nebuď tak strnulý a nechraň své ego ani svou Alfanatičnost. Je v pořádku nechat druhého člověka vyhrát. Je v pořádku ztratit trochu hodnoty a prostě udělat druhému člověku radost.

To bude obrovská lekce, kterou se musíš naučit. Další věc, kterou můžeš udělat, pokud chceš, je provést několik skutečných oslovení, kdy se nesnažíš „Uzavřít“. (Uzavřít = např. vzít si kontakt)

Můžete mluvit s dívkami, které vás až tak nezajímají, a prostě se snažit, aby vaším cílem bylo užít si konverzaci pro konverzaci samotnou, a ne ji svést.

Můžete dokonce jít oslovit kluky, prostě začít konverzaci s lidmi obecně bez výsledku. Neznamená, že to musíš dělat pořád, stále odlovu krásné dívky.

Vzít si kontakt je jedna z věcí, které jsou důležité, ale udělej nějaké oslovení, kde nebudeš mít výsledek, ale které si využíváš.

Když se prostě bavíš a jen si užíváš interakci pro interakci samotnou, bude krvácet tvoje touha po tom mít dokonalou game, ale velmi tě to posune v Sociálních dovednostech.

Kalibrované, mnohem normálnější – to je to, co opravdu potřebuješ udělat, když vezmeš všechnu tu vysokou hodnotu, kterou máš a trochu ji normalizuješ, i když se po cestě dočasně staneš o něco více „Nice guy“…

3. Špatná Game a Slabé sociální dovednosti (Gameplan)

Pokud jsi chlap, který je Společensky nezkušený a „Herně nezkušený“, může se zdát, že jsi na tom nejhůř, ale ve skutečnosti máš docela štěstí.

Tvoje cesta k učení Hry (Game) může být ve skutečnosti snazší než pro ostatní začátečníky a to ze dvou konkrétních důvodů:

1. Protože když začneš, pravděpodobně rychle uděláš dramatický pokrok, což znamená, že je větší pravděpodobnost, že u hry skutečně zůstaneš.

2. Protože nemáš závažné zlozvyky, které byste museli odbourat. Klíčové pro tebe je, aby ses ke svému cíli přibližoval kličkováním, aniž by sis si po cestě osvojovali špatné návyky.

Můj příběh

Abych to ilustroval, uvedu příklad někoho, kdo začal v tom levém spodním kvadrantu, což jsem já. Začínal jsem jako mladý kluk na střední škole, který neměl příliš dobré Sociální dovednosti, ani dobrou Game.

Když jsem dostudoval, vylezl jsem ze své ulity a zároveň jsem začal dělat oslovování cizích žen venku na ulici.

Takže koule, které jsem získal, když jsem tohle začal dělat, plus sociální dovednosti, které jsem se naučil, když jsem začal vystupovat ze své sociální ulity, mě vlastně přiměly jít ideálním směrem, zpočátku diagonálně nahoru na této mřížce, do mřížky někoho, kdo má celkově slušné sociální dovednosti.

Pak jsem se začal učit Game a vlastně jsem se stal mnohem polarizovanějším, ale nekalibrovaným. Vrátil jsem se do toho druhého kvadrantu, což není tak ideální, ale zlepšoval jsem se ve hře.

Učil jsem se být polarizující. Učil jsem se získávat přitažlivost, ale také se to cestou stávalo prostě trochu divné a já jsem po téhle cestě pokračoval docela dlouho, až jsem se vlastně trochu nekalibroval.

Pak jsem se musel normalizovat, zmírnit a znovu se zkalibrovat a moje hra se stala méně silnou, ale konzistentnější a kontrolovanější.

A vyvinul jsem si lepší spojení s holkama a dosáhl jsem celkově mnohem lepších výsledků a mnohem konzistentnějších výsledků, ale ve skutečnosti jsem měl zase největší problém oslovit ty nejvíce sexy dívky.

A od té doby jsem se pohyboval sem a tam, tak nějak jsem kličkoval v tomto horním kvadrantu a stále více se přibližoval k elitní úrovni.

Moje cesta k elitní úrovni Svádění

A to je to, co byste měli skutečně dělat. To je ten Gameplan. To je to „ono“ na co byste se měli zaměřit, pokud začínáte ze spodního levého kvadrantu.

A upřímně řečeno, to byste měli dělat, pokud jste aktuálně v jakémkoliv kvadrantu, pokud chcete kličkovat ke svému cíli, tak budete mít období, kdy budete muset pracovat na svých Sociálních dovednostech, a pak se to stane vaším dominantním pozitivním faktorem.

Pak zas budete muset pracovat na své Game.. A takhle pořád dokola. Takže budete stále kličkovat ke svému konečnému cíli. Ale je velmi důležité je si neustále uvědomovat, kde se nacházíte.

Protože když budete kličkovat jinak, než byste měli, tak se vlastně od cíle vzdálíte a ještě si to ztížíte. Po cestě se snažte vyhnout tomu, abyste šli do extrému buď jedním (přílišné zaměření na Game), nebo druhým směrem (přílišné zaměření na Sociální dovednosti).

Vyhnete se tak vytváření špatných návyků, které byste museli později odbourávat. Je dobré mít cestu rovnováhy.

Zkrátka: Když studujete Game, pracujete na ní a chodíte ven se pravidelně seznamovat, je dobré mít nějaké normální společenské vyžití.

Pokud naopak už máte nějaké normální společenské vyžití, kde jste často, je zase opravdu dobré do nich začlenit i nějakou Game mimo tento okruh a být trochu více odvážnější.

Pokud chcete, aby byl váš pokrok jednoduchý, musíte mít tuto rovnováhu. Samozřejmě se do cíle můžete dostat tak i tak, ale je pak mnohem těžší jít do extrému a vrátit se zpět než kličkovat po malých krocích a zůstat uprostřed.

A to je to, co opravdu doporučuji každému začátečníkovi nebo opravdu komukoli, kdo se učí Game.

Ten nejrychlejší a můj neoblíbenější způsob jak se zlepšit v Sociálních dovednostech a v Game zároveň je oslovování a seznamování se s cizími holkami venku na ulici nebo v klubu.

Pokud to člověk dělá sám, často nedokáže rozpoznat, jaká je jeho správná cesta, v jakém je kvadrantu a co přesně udělat pro nejrychlejší posun a nejrychlejší výsledky.

A právě proto pořádám 3- Denní Bootcampy v Praze, kde vezmu pouze nejmotivovanější 3 lidi a společně 3 dny oslovujeme holky venku na ulici a v klubech.

Jak probíhá takový Bootcamp? Skládá se z 5 částí

  1. V pátek večer se sejdeme, probereme Metodu 5P™, což je mnou ověřená a vytvořená metoda jak sbalit holku od Oslovení až po sex, kde prakticky a technicky vysvětlím co přesně říkat a dodržet pro úspěch.
  2. Potom se vydáme do klubů, kde do noci pod mým dohledem balíme holky a já dávám studentům zpětnou vazbu.
  3. V sobotu odpoledne proběhne oslovování holek venku přímo na ulici, opět pod mým dohledem, včetně mého osobního auditu vašeho oslovení.
  4. Po Denním oslovování se opět vydáme do klubů, kde opět balíme holky, využíváme momentum z předchozích dnů a vedeme si holky přímo na hotel či byt.
  5. A v neděli přes den je poslední Denní oslovování, kde už se často dějí ty největší transformace studentů.

2x Night Game.

2x Day Game.

Trénink vnitřního nastavení mysli.

Odstranění Strachu z oslovení.

Implikace Metody P5™.

Intenzivní.

V reálném světe.

Život měnící.

Tohle vše je 3 denní Bootcamp v Praze.

Nejbližší transformační Víkendový Bootcamp v Praze se koná 1. 9 – 3. 9. 2023. Pro bližší info mi napište na email info@patrikhrbac.cz s předmětem „Bootcamp“, reference a další informace o Bootcampu najdete na této stránce >>

Balení holek zdar!

Učím muže se efektivně seznamovat v praxi. Na můj příběh se mrkněte tady>>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.